چرا ارتودنسی؟

چرا ارتودنسی؟

چرا ارتودنسی؟
 ( ارتودنسی فقط زیبایی نیست)

1- دندان های ما بعد از انجام ارتودنسی درموقعیتی مطلوب قرار می گیرند و دندان ها سرجای اصلی خود  داخل فک هستند. درنتیجه نیرویی که پس از گاز زدن و جویدن غذا به روی ریشه ها وارد می شود بصورت یکسان است.اما در دندان های نامرتب که ...

بیشتر

مشکلات ارتودنسی همزمان با عمل جراحی بینی

مشکلات ارتودنسی همزمان با عمل جراحی بینی

مشکلات ارتودنسی همزمان با عمل جراحی بینی

این سوال اکثر کسانی  است که قصد انجام ارتودنسی همزمان با عمل جراحی بینی را دارند. آنها می خواهند بدانند که کدام را زودتر انجام دهند و دلایل  زودتر انجام دادن هر کدام هم  برایشان اهمیت دارد.

درمان ارتودنسی می تواند بر ر...

بیشتر