جراحی زیبایی ران /پا

جراحی زیبایی ران /پا

جراحی زیبایی ران/پا از ان دسته از عمل های زیبایی می باشد که تغییر زیادی در اندام فرد ایجاد می کند. در جراحی زیبایی پا با برداشتن چربی اضافی در قسمت ران یا ساق پا باعث خوش فرم شدن و زیبایی مضاعف در این قسمت از اندام بدن می گردد.

این عمل به چه افرادی توصیه میگردد:

1-افرادی که دارای اضافه وزن می باشند و در ناحیه ران پا دچار چربی می باشند

2-افرادی که پوست پاهای چروکیده ای دارند.

3-افرادی که دارای پرانتزی پا یا نامتقارن بودن پا می باشند(ارتوپدی)

 

اشتراک گذاری: