عکس های جراحی پلاستیک بدن

عکس های جراحی پلاستیک بدن

عکس های جراحی پلاستیک بدن

جراحی اعضای بدن بخشی از جراحی پلاستیک می باشد که با هدف بهبود ظاهری ، زیبایی و گاها طرح های درمانی صورت می گیرد.

جراحی بدن شامل جراحی اعضای مختلف بدن چونجراحی شکم (آبدومنوپلاستی)  ،  جراحی سینه  ،  جراحی بازو (براکیوپلاستی)  ، جراحی ران (تایوپلاستی) می باشد.

در این قسمت متخصص پلاستیک با استفاده از جراحی اعضای بدن و یا لیف کردن اعضای بدن به بهبود ظاهری و طرح درمان مورد مربوطه می پردازد.

عکس های اعضای بدن شامل عکس های جراحی شکم ،  عکس های جراحی سینه ،  عکس های پزشکی بازو (جهت جراحی و یا لیفت کردن) ، عکس های پزشکی ران پا و ... می باشد. این عکس ها، عکس های تخصصی پرشکی می باشند و توسط مراکز عکاسی پزشکی (فتوگرافی پزشکی)‌گرفته می شوند. عکس های پزشکی جراحی اعضای بدن، در پیاده سازی طرح درمان مناسب توسط پزشک محترم نقش مهمی را ایفا می کنند.

یکی از حساسیت ها و دغدغه های خانم های مراجعه کننده استفاده از عکاس متخصص خانم جهت عکس های جراحی بدن (عکس های اعضای بدن) می باشد. مجموعه فتوگرافی پزشکی سپند با استفاده از نیروهای متخصص خانم برای عکس های اعضای بدن به این نیاز مراجعین محترم پاسخ داده و  آماده خدمت رسانی به شما مراجعین محترم و عکسبرداری پزشکی می باشد.

برای تعیین وقت آنلاین اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری: