ملاک های اصلی یک عمل جراحی زیبایی بینی موفق

ملاک های اصلی یک عمل جراحی زیبایی بینی موفق

ملاک های اصلی یک عمل جراحی زیبایی بینی موفق


1- زیبایی بینی یعنی ایجاد چهره ای که با بینی جدید زیباتر به نظر برسد بدون اینکه هیچکس متوجه انجام جراحی روی بینی شده باشد. بینی زیبا یعنی بینی طبیعی که تناسب بهتری را در اجزای مختلف صورت ایجاد کرده است.

در یک چهره ی زیبا...

بیشتر