جراحی گوش (اتوپلاستی) چیست؟

جراحی گوش (اتوپلاستی) چیست؟

جراحی گوش (اتوپلاستی) چیست؟


اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش ، روشی است که در آن سایز و حالت گوش ها تغییر می یابد. نتایج عمل جراحی تغییر شکل گوش تا حد زیادی به تغییرات مورد نظر وابسته است؛ به طور کلی جراحی گوش موجب افزایش اعتماد به نفس و رفع مشکل گوش بزرگ ، مخصوصا در کودکان و ...

بیشتر