ملزومات فتوگرافی پزشکی

ملزومات فتوگرافی پزشکی

ملزومات فتوگرافی پزشکی:

ملزومات فتوگرافی پزشکی برای بیمار از جمله دغدغه هایی می باشد که مراکز فتوگرافی پزشکی با آن ها رو به رو هستند
برای استانداردسازی نماها باید به موقعیت سر دقت کافی داشت زیرا تغییرات می توانند نسبت های زیبایی چهره را تغییر دهند.

برای فتوگرافی پزشکی خانم ها باید تمام جواهرات درآورده و اگر آرایشی در چهره دارند پاک شود و در آقایان ریش و سبیل کاملا کوتاه باشد تا 

بافت صورت به خوبی مشخص باشد

در فتوگرافی پزشکی بیمار نباید هیچگونه شل بودن به روی صورت خود داشته باشد

فتوگرافی پزشکی از جمله مواردی هست که بافت صورت باید کاملا دیده شود بدون اینکه مانعی بر روی پوست وجود داشته باشد و این که دکتر جراح طرح درمانی خود را به کمک اینگونه از عکس ها میریزند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فتوگرافی پزشکی روی اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری: