تضمین قیمت منصفانه:
فتوگرافی پزشکی سپند مفتخر است در جهت افزایش رضایت و اهمیت به حقوق مشتری بالاترین کیفیت فتوگرافی را با قیمتی منصفانه ارائه نماید . در این راستا مجموعه مدیریتی سپند با تثبیت قیمت های مناسب در پی آن برآمده رضایت مشتری را افزایش دهد و حافظ حقوق مشتری باشد .

ما در عکاسی پزشکی سپند به مراجعین خود تضمین می دهیم که اگر مرکزی عکسی را با کیفت مشابه سپند وقیمتی پایین تر ارائه  کند اختلاف قیمت را به آنها پرداخت میکنیم.
 

با تعیین وقت آنلان بدون معطلی عکس بگیرید و از 5درصد تخفیف ویژه ی مراجعین آنلاین بهره مند شوید:

<<تعیین وقت آنلاین>>

فتوگرافی پزشکی سپند (عکاسی پزشکی)

اشتراک گذاری: