تحقیق و توسعه فتوگرافی پزشکی سپند

(سلامت پایی با نگاهی دقیق)

تیم تحقیق و توسعه مجموعه سپند با بکارگیری نیروهای جوان و با انگیزه تمام تلاش خود را می کند تا رضایت کامل پزشکان و مراجعین به سپند را جلب کند. از این رو ما کیفیت و رضایتمندی مشتری را نه به عنوان نقطه ای تک بُعدی ، بلکه به عنوان مسیری که هر روز باید بیشتر به سمت آن حرکت کرد می دانیم.

مجموعه سپند کوشیده است تا با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات باکیفیت و رعایت نکات بهداشتی ، کیفیت بالای محصول و عکس های پزشکی را تضمین کند. چشم انداز تیم تحقیق و توسعه سپند بر این است که در مسیر پیش رو با استفاده و بکارگیری تجهیزات جهانی به روز، قدم جدیدی در زمینه فتوگرافی پزشکی (عکاسی پزشکی) بردارد.

در زمینه ی خدمات، مجموعه سپند کوشیده است با بکارگیری رویه ی بهبود مستمر هر روز بیشتر از دیروز به جلب رضایت مراکز تحت پوشش ، پزشکان و مراجعین محترم نزدیک شود. در راستای اهمیت دادن به زمان مشتری با تبیینسیستم تعیین وقت آنلاین ، مجموعه سپند مفختر است به عنوان اولین مرکز فتوگرافی پزشکی دارای سیستم تعیین وقت آنلاین به رضایتمندی و خواسته های مشتری نزدیک شود.

ما باور داریم که ما مجموعه ی فتوگرافی پزشکی سپند ، پزشکان و مراجعین هر سه در یک سمت قرار داریم و با رویکرد برد-برد میتوانیم به موفقیت برسیم.

اشتراک گذاری: